— FOR ENGLISH, SCROLL DOWN! — ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΡΟΛ ΚΑΤΩ! —
НЕЩО, КОЕТО ЗАПОЧНАХМЕ ПРЕЗ 2020-ТА, НО ЗАРАДИ КОВИД ПАНДЕМИЯТА СЕ ПРОВАЛИ, Е ВЕЧЕ НАПЪТ ДА СЕ СЛУЧИ!
SOFIA RIDERS TRACK DAYS + SERRES RACING CIRCUIT = ДОСТА ДОБРА КОМБИНАЦИЯ
ДАТИТЕ СА 22-23 ЮНИ 2024, НА КОИТО ВИ ОЧАКВА ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЛНУВАЩ УИКЕНД, ВКЛЮЧВАЩ СЪСТЕЗАНИЯ И ДВАТА ДНИ,
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА НАШИЯ “МИНИ ШАМПИОНАТ”, ЗА КОЙТО ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ПО-НАДОЛУ, СУПЕР НАГРАДИ, И ЗА КАПАК – ПАРТИ В СЪБОТА ВЕЧЕР В ЕДНОТО ОТ ЗАВЕДЕНИЯТА НА САМАТА ПИСТА!
*ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК: sofiariders.com/track-days
————————————————–
СЕГА, ДА ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО С ПОДРОБНОСТИТЕ:
– ДВУДНЕВНОТО СЪБИТИЕ ОСВЕН ВСИЧКО, ЩЕ ВКЛЮЧВА В ЦЕНАТА И ИНСТРУКТОР ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИВЕНТА, КАТО ТОЙ ЩЕ Е В ЛИЦЕТО
НА ЧОВЕК, КОЙТО НЯМА НУЖДА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ, А ИМЕННО – ХРИСТИЯН ХРИСТОВ #69, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА SOFIA RIDERS ВЕЧЕ 9 ГОДИНИ. ХРИСТИЯН ЩЕ ПРОВЕДЕ ДВЕ ЛЕКЦИИ В СЪБОТА, ЕДНА НА АНГЛИЙСКИ И ЕДНА НА БЪЛГАРСКИ, КОИТО ЩЕ ВКЛЮЧВАТ
ГЕНЕРАЛНИ СЪВЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР НА ПИСТА, КАКТО И СПЕЦИФИКИ ЗА САМАТА ПИСТА “СЕРЕС” + TRACK WALK СЛЕД КРАЯ НА ПЪРВИЯ ДЕН (СЪБОТА). https://www.instagram.com/hristianhristov69/
– НАШИЯТ МИНИ ШАМПИОНАТ НАРЕЧЕН “SOFIA RIDERS CUP” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 4 ЕТАПА В ДВА ИВЕНТА (САМО ТАЗИ ГОДИНА, ДОГОДИНА ЩЕ СА ПОВЕЧЕ) 22-23.06 И 07-08.09, КАТО ВСЕКИ ОТ ТЕЗИ ЕТАПИ, ОСВЕН РЕДОВНИТЕ СЕСИИ, ЩЕ ИМА КВАЛИФИКАЦИОННА
СЕСИЯ (SUPERPOLE) И СЪСТЕЗАНИЕ (RACE), КАТО И ДВЕТЕ ЩЕ ДАВАТ ТОЧКИ ЗА ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ. СЛЕД ВСЕКИ ЕТАП ЩЕ ИМА НАГРАДИ, КАТО ГУМИ “DUNLOP”, МАСЛА “RYMAX” И Т.Н., А СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП, ПОБЕДИТЕЛЯТ С НАЙ-МНОГО ТОЧКИ ЩЕ СПЕЧИЛИ ЦЯЛ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЕКИП.
– ГРУПИТЕ ЩЕ СА 4 – BEGINNER, INTERMEDIATE, FAST, RACE. (ПРОГРАМАТА ЩЕ Я ПУБЛИКУВАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО.)
– В НЕДЕЛЯ ЩЕ ИМА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА 40+ (SENIOR TT RACE)
– ЩЕ ИМА ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ, ФОТОГРАФ, ГУМАДЖИЯ И МАГАЗИН “DUNLOP”, МЕХАНИК “FULL THROTTLE SERVICE”, SLOW-MOTION VIDEO
– ЩЕ ИМА ПАРТИ СЪБОТА ВЕЧЕР В ЗАВЕДЕНИЕТО НАД ПИСТАТА, КАТО ЩЕ ИМА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА КОКТЕЙЛИ И НЯКОИ ВИДОВЕ АЛКОХОЛ.
– ЩЕ ИМА ОСТЪПКИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ХОТЕЛ “ELPIDA” – 65 ЕВРО ЗА ЕДИНИЧНА СТАЯ СЪС ЗАКУСКА, 85 ЕВРО ЗА ДВОЙНА СТАЯ СЪС ЗАКУСКА, 105 ЕВРО ЗА ТРОЙНА СТАЯ СЪС ЗАКУСКА. ОФЕРТАТА ВАЖИ ЗА ПОНЕ ДВЕ НОЩУВКИ
– ЩЕ ИМА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ГУМИ “DUNLOP” ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ SP MOTORSPORTS, КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ НЕ Е НУЖНО ДА СИ НОСИТЕ ГУМИ ОТ БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ТАМ ЩЕ СА НА ПО-ДОБРИ ЦЕНИ. БОНУС ЗА ЗАКУПУВАНЕ
НА ГУМИ ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ Е БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ НА МЯСТО. https://www.facebook.com/spmotorsports.serres
————————————————–
ТАКСИ ЗА СЪБИТИЕТО:
– 400 ЛВ ЗА ДВАТА ДНИ, ПРИ ПЛАЩАНЕ НА 50% КАПАРО НАЙ-КЪСНО 10 ДЕНА ПРЕДИ СЪБИТИЕТО. 200 ЛВ ЗА ЕДИН ДЕН ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ.
– 500 ЛВ ЗА ДВАТА ДНИ, ПРИ ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО. 250 ЛВ ЗА ЕДИН ДЕН.
– 60 ЛВ ЗА SLOW-MOTION ВИДЕО-ТА + ПРОФЕСИОНАЛНИ СНИМКИ ЗА ДВАТА ДНИ. 40 ЛВ ЗА ЕДИН ДЕН. ТУК МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ КАКВИ КЛИПОВЕ ВИ ОЧАКВАТ: https://www.instagram.com/apexphotographygreece/
*ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК: sofiariders.com/track-days
————————————————–
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. КОЖЕН ЦЯЛ ЕКИП, ИЛИ ОТ ДВЕ
ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СЪЕДИНЯВАТ
2. КАСКА
3. РЪКАВИЦИ
4. БОТУШИ
5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВЕН МОТОЦИКЛЕТ
* УЧАСТНИЦИ, НА КОИТО ЛИПСВА ДОРИ ЕДНО ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ПИСТАТА!
————————————————–
ПРЕПОРЪКИ:
ГУМИ ПОЛУ-СЛИК, ИЛИ СЛИК
————————————————–
ОСИГУРЕНИ СА МАРШАЛИ, ЛИНЕЙКА, ПОЖАРНА И ВРЕМЕИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ (ТРАНСПОНДЕРИ)
————————————————–
ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО:
Rymax Lubricants Bulgaria – https://www.facebook.com/RymaxBulgaria
————————————————–
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:
+359884277789 – МАРТИН
БЛАГОДАРИМ И ДОБРЕ ДОШЛИ!
————————————————–
— ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΡΟΛ ΚΑΤΩ! —
SOMETHING WE STARTED IN THE 2020’S BUT FAILED DUE TO THE COVID PANDEMIC IS ABOUT TO HAPPEN!
SOFIA RIDERS TRACK DAYS + SERRES RACING CIRCUIT = PRETTY GOOD COMBINATION
THE DATES ARE JUNE 22-23 2024 FOR AN EXTREMELY EXCITING WEEKEND OF COMPETITION ON BOTH DAYS,
QUALIFYING FOR OUR “MINI CHAMPIONSHIP” (FIND OUT BELOW ABOUT IT), SUPER PRIZES AND A COOL PARTY ON SATURDAY NIGHT AT ONE OF THE VENUES ON THE TRACK ITSELF!
*REGISTER HERE: sofiariders.com/trackdays
————————————————–
NOW, LET’S START OVER WITH THE DETAILS:
– THE TWO-DAY EVENT, IN ADDITION, WILL INCLUDE IN THE PRICE AN INSTRUCTOR FOR ABSOLUTELY ALL PARTICIPANTS IN THE EVENT.
ОUR INSTRUCTOR, HRISTIAN HRISTOV #69, WHO HAS BEEN PART OF THE SOFIA RIDERS TEAM FOR 9 YEARS, NEEDS NO INTRODUCTION. HE WILL GIVE TWO LECTURES ON SATURDAY, ONE IN ENGLISH AND ONE IN BULGARIAN, WHICH WILL INCLUDE
GENERAL ADVICE ON DRIVING THE MOTORCYCLES ON THE TRACK AS WELL AS SPECIFICATIONS FOR THE SERRES TRACK ITSELF + TRACK WALK AFTER THE END OF THE FIRST DAY (SATURDAY). https://www.instagram.com/hristianhristov69/
– OUR MINI CHAMPIONSHIP CALLED “SOFIA RIDERS CUP” WILL BE HELD IN 4 STAGES IN TWO EVENTS (ONLY THIS YEAR, THERE WILL BE MORE NEXT YEAR) 22-23.06 AND 07-08.09, AS EACH OF THESE STAGES, BESIDES THE REGULAR SESSIONS, WILL HAVE A QUALIFICATION
SESSION (SUPERPOLE) AND RACE, BOTH WILL GIVE POINTS FOR THE GENERAL QUALIFICATION. AFTER EACH STAGE THERE WILL BE PRIZES SUCH AS “DUNLOP” TIRES, “RYMAX” OILS ETC AND AFTER THE LAST STAGE, THE WINNER WITH THE MOST POINTS WILL WIN A FULL RACE LEATHER SUIT.
– THE GROUPS WILL BE 4 – BEGINNER, INTERMEDIATE, FAST, RACE. (WE WILL PUBLISH THE PROGRAM ADDITIONALLY.)
– ON SUNDAY THERE WILL BE A 40+ RACE GROUP (SENIOR TT RACE)
– THERE WILL BE TIMING, PHOTOGRAPHER, TIRE SHOP AND DUNLOP SHOP, FULL THROTTLE SERVICE MECHANIC, SLOW-MOTION VIDEO
– THERE WILL BE A PARTY ON SATURDAY NIGHT AT THE RESTAURANT ABOVE THE TRACK WITH PREFERENTIAL PRICES FOR COCKTAILS AND SOME TYPES OF ALCOHOL.
– THERE WILL BE DISCOUNTS FOR PARTICIPANTS AT THE “ELPIDA” HOTEL – 65 EUROS FOR A SINGLE ROOM WITH BREAKFAST, 85 EUROS FOR A DOUBLE ROOM WITH BREAKFAST, 105 EUROS FOR A TRIPLE ROOM WITH BREAKFAST. THE OFFER IS VALID FOR AT LEAST TWO NIGHTS
– THERE WILL BE PREFERENTIAL PRICES FOR DUNLOP TIRES FROM OUR PARTNERS AT SP MOTORSPORTS WHICH WILL MEAN YOU DON’T NEED TO BRING TIRES FROM BULGARIA BECAUSE THEY WILL BE BETTER PRICED THERE. PURCHASE BONUS
FREE ON-SITE FITTING ON TIRES FROM OUR PARTNERS. https://www.facebook.com/spmotorsports.serres
————————————————–
EVENT FEES:
– BGN 400 (200 EURO) FOR THE TWO DAYS, IF A 50% DEPOSIT IS PAYED NO LATER THAN 10 DAYS BEFORE THE EVENT. BGN 200 (100 EURO) FOR ONE DAY UNDER THE SAME CONDITIONS.
– BGN 500 (250 EURO) FOR THE TWO DAYS, PAYING ON THE SITE. BGN 250 (125 EURO) FOR ONE DAY.
– BGN 60 (30 EURO) FOR SLOW-MOTION VIDEOS + PROFESSIONAL PHOTOS FOR TWO DAYS. BGN 40 (20 EURO) FOR ONE DAY. HERE YOU CAN SEE WHAT VIDEOS ARE AWAITING YOU: https://www.instagram.com/apexphotographygreece/
*REGISTER HERE: sofiariders.com/trackdays
————————————————–
MANDATORY REQUIREMENTS:
1. FULL LEATHER SUIT, OR LEATHER SUIT OF TWO
CONNECTABLE PARTS
2. HELMET
3. GLOVES
4. BOOTS
5. TECHNICALLY CORRECT MOTORCYCLE
* PARTICIPANTS MISSING EVEN ONE OF THE ABOVE WILL NOT BE ADMITTED TO THE TRACK!
————————————————–
RECOMMENDATIONS:
SEMI-SLIC OR SLIC TIRES
————————————————–
MARSHALS, AMBULANCE, FIRE DEPARTMENT AND TIMING DEVICES (TRANSPONDER) ARE PROVIDED
————————————————–
OFFICIAL EVENT PARTNERS:
Rymax Lubricants Bulgaria – https://www.facebook.com/RymaxBulgaria
————————————————–
FOR ADDITIONAL QUESTIONS:
+359884277789 – MARTIN
THANK YOU AND WELCOME!
————————————————–
ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΥΛΙΣΕ ΚΑΤΩ! ΒΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΡΟΛ ΚΑΤΩ!
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΟ 2020 ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ!
SOFIA RIDERS TRACK DAYS + SERRES RACING CIRCUIT = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΡΡΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ,
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ “ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ” ΜΑΣ ΜΑΘΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΡΤΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ!
*ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ: sofiariders.com/trackdays
————————————————–
ΤΩΡΑ, ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
– ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ #69, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ SOFIA RIDERS ΕΔΩ ΚΑΙ 9 ΧΡΟΝΙΑ. Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΜΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΑ CERRES + ΠΕΡΠΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟ). https://www.instagram.com/hristianhristov69/
-Το μίνι πρωτάθλημά μας που ονομάζεται “Sofia Riders Cup” θα διεξαχθεί σε 4 στάδια σε δύο διοργανώσεις (μόνο φέτος, του χρόνου θα είναι περισσότερες) 22-23.06 και 07-08.09, με κάθε ένα από αυτά τα στάδια, εκτός από τα κανονικά σεμινάρια, θα να είναι προσόν προσόν
SESSION (SUPERPOLE) ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΘΛΑ ΟΠΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ “DUNLOP”, ΛΑΔΙΑ “RYMAX” ΚΛΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΔΗ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑ.
– ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 4 – ΑΡΧΑΡΟΙ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ, ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΓΩΝΑΣ. (ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.)
– ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 40+ (ΑΓΩΝΑΣ ΣΕΝΙΟΡ ΤΤ)
– ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ DUNLOP, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΗΡΟΥ γκαζιού, ΒΙΝΤΕΟ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
– ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΛΚΟΟΛ.
– ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΠΙΔΑ» – 65 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, 85 ΕΥΡΩ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, 105 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ
– ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ DUNLOP ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗ SP MOTORSPORTS ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. https://www.facebook.com/spmotorsports.serres
————————————————–
ΤΕΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
– 400 BGN (200 EURO) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 50% ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. 200 BGN (100 EURO) ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
– 500 BGN (250 EURO) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SITE. 250 BGN (125 EURO) ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.
– 60 BGN (30 EURO) ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ. 40 BGN (20 EURO) ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ: https://www.instagram.com/apexphotographygreece/
*ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ: sofiariders.com/trackdays
————————————————–
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1. ΚΑΘΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΜΑΔΑ Ή ΑΠΟ ΔΥΟ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΡΗ
2. ΚΡΑΝΟΣ
3. ΓΑΝΤΙΑ
4. ΜΠΟΤΕΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΣΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
* ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ πίστα!
————————————————–
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΗΜΙΦΛΕ Ή ΦΕΤΟ
————————————————–
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΒΟΛΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΜΠΟΝΤΕΡ)
————————————————–
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Rymax Lubricants Bulgaria – https://www.facebook.com/RymaxBulgaria
————————————————–
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
+359884277789 – ΜΑΡΤΙΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

S